Κατασκευή λογότυπου Κέρκυρα , 1carental.com , Έρμονες

Κατασκευή λογότυπου Κέρκυρα , 1carental.com , Έρμονες , Onesmart Promotion

Έργο: Ανασχεδιασμός και κατασκευή Brand λογότυπου

Χαρακτηριστικά: Minimal , Flat design

Brand: First car rental 

Τοποθεσία: Κέρκυρα, Έρμονες

Έτος: 2017