Κατασκευή επαγγελματικής κάρτας, Κομοτηνή, Χειράκη Γεωργία

Κατασκευή επαγγελματικής κάρτας, Κομοτηνή, Χειράκη Γεωργία

Έργο: Σχεδιασμός και κατασκευή επαγγελματιής κάρτας

Χαρακτηριστικά: Καθαρή μοντέρνα μορφή , Flat σχεδιασμός με γραμμική μορφή

Brand: Χειράκη Γεωργία

Τοποθεσία: Κομοτηνή

Έτος: 2017