Κατασκευή λογότυπου Κέρκυρα , Sayam Thai & Chinese Restaurants

Κατασκευή λογότυπου Κέρκυρα , Sayam Thai & Chinese Restaurants

Έργο: Σχεδιασμός και Κατασκευή λογότυπου Sayam Thai & Chinese Restaurants

Χαρακτηριστικά:  Flat colors, Minimal

Brand: Sayam Thai & Chinese Restaurants

Τοποθεσία: Κέρκυρα

Έτος: 2017