•   Αναρτήσεις εβδομαδιαία
 •   Διαχείριση Website
 •   Διαχείριση E-shop
 •   Καμπάνια Adwords

OnePersonal

60€μηνιαία
 • 3 φορές
 • Όχι
 • Όχι
 • Όχι

OneMini

100€μηνιαία
 • 3 φορές
 • Μικρή
 • Όχι
 • Όχι

OneBasic

150€μηνιαία
 • 4 φορές
 • Βασική
 • Όχι
 • Όχι

OnePremium

300€Μηνιαία
 • 5 φορές
 • Βασική
 • Mini
 • 1 μήνας